Vår nya integritetspolicy

Frändefors Golv AB har antagit en ny Integritetspolicy med anledning av den nya dataskyddsförordningen GDPR. Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data. Nedan följer kommentarer som främst berör kunder, leverantörer och andra samarbetspartners.

 

Varför är det värdefullt för dig att läsa denna policy?

Denna policy beskriver hur vi på Frändefors Golv AB samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig, det kan inkludera:

  • Namn
  • Adress
  • Email-adress
  • Telefonnummer
  • Personnummer för rotavdragsansökningar
  • Fastighetsbeteckningar för rotavdragsansökningar

Hur kommer vi använda din information?

Vi behöver veta en del om dig för att kunna förse dig/din arbetsgivare med information rörande offerter, om pågående projekt, betalningsinformation och rotavdragsansökningar etc. i linje med denna övergripande policy. Vi kommer inte samla in mer information är vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig eller din arbetsgivare.

Hur länge kommer vi att spara din information?

För att kunna upprätthålla våra avtalsåtaganden samt följa redovisnings- och andra lagkrav, sparar vi dina uppgifter tills du meddelar önskan om att få dem borttagna alternativt tills uppgifterna ej längre bedöms som affärsmässigt relevanta.

 

Med vilka delar vi din information?

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av företagets personal inom administration och redovisning, tredje part kan få tillgång till dina personuppgifter så länge som lagen kräver att vi delar den eller att du gett oss ditt medgivande till delning för att kunna uppfylla avtalsmässiga krav gällande exempelvis arbetsmiljö-aspekter. Vi delar uppgifter med GVK för deras register på certifierade våtrumsarbeten. Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert enligt gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.

 

Var har vi din information?

Din information lagras i datacenter inom Sverige. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder inom EU. Om detta sker används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

 

Vilka är dina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser den inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får dock inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan du använda dina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

 

Uppdateringar till denna policy.

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då att publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 24 maj 2018.

 

Hur kan du kontakta oss?

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

Frändefors Golv AB
Byggmästaregatan 20
464 31 Mellerud

E-mail: dataskyddsombud@frandeforsgolv.se